זכור - אמונה בימי השואה

������������


לוויה בגטו לודז'מתוך ארכיון יד ושם.
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016