זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


בתמונה למטה: ליל הסדר במחנה העקורים פלדפינג 1947הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016