זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


שליח מארץ ישראל במחנה העקורים פלדפינגהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016