זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������
בתמונה: סוכה במחנה העקורים ברגן בלזןהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016