זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש אדר  תשע"ח - פורים בגרמניה הנאצית


  • תמונה
    חגיגת פורים בגטו לודז'


  • © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016