זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש כסלו  - חנוכה בשואה


 • תמונה
  "רעות שבעה נפשי ביגון כֹחי כִלה"

  הדלקת נר שביעי של חנוכה ביום א' טבת תש"ה (17.12.44), במחנה וסטרבורק - הולנד.
  מחנה זה שימש כתחנת מעבר ליהודים שגורשו מהולנד למזרח אירופה.
  חלק גדול מהצעירים המופיעים בתמונה נשלחו למחרת לאושוויץ, ברכבות שהיו יוצאות מדי יום שני מן המחנה.

  עדות: יהודית אילן


 • © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016