זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש תשרי  תש"פ - יום הכיפורים במסתור בפולין


  • תמונה
    אנשי חינוך בגטו לודז' - מימין: משה קארו, משמאל: אליהו טאבאקסבלאט


  • Claims Conference
    © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016