זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש סיון  תשע"ח - חג השבועות בגרמניה הנאצית


 • תמונה
  "ידו פרש צר על כל מחמדיה" (איכה א, י)

  "אמר רבי יהודה: בית הכנסת שחרב – אין מספידין בתוכו ואין מפשילין בתוכו חבלים ואין פורשין לתוכו מצודות ואין שוטחין על גגו פירות ואין עושין אותו קפנדריא, שנאמר: 'והשימותי את מקדשיכם…' – קדושתן אף כשהן שוממין" (מגילה כח, א).

  בתמונה: בית כנסת בטרביסוב – סלובקיה עולה בלהבות, 1940

  מתוך ארכיון יד ושם.
  מס' קטלוג: 6 1585/220

 • © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016