זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש סיון  תשע"ח - חג השבועות בגרמניה הנאצית


  • ממדף הספרים
    רבי קלונימוס קלמיש שפירא, דרשות משנות הזעם: דרשות האדמו"ר מפיאסצנה בגטו ורשה, ת"ש–תש"ב, מהדורת דניאל רייזר, המכללה האקדמית הרצוג, האיגוד העולמי למדעי היהדות ויד ושם, תשע"ז, כרכים א–ב

    https://musaf-shabbat.com/2017/07/26/%d7%9b%d7%aa%d7%91-%d7%99%d7%93-%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%9c-%d7%92%d7%9c%d7%9e%d7%9f/#more-25908
  • © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016