זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש שבט  תשע"ט - כיסופים לארץ ישראל בגטאות פולין


  • תמונה
    שיעור בגיאוגרפיה של ארץ ישראל בגטו לודז'


  • © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016