logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

פרל ביניש, פלאשוב, 1944

פעמי האביב החלו נשמעים, וקרני השמש הצליחו להבקיע את מעטה
הקדרות שעטף את מחנה פלאשוב. השמש זרחה באורה הבהיר כמאז
ומתמיד, מחממת את לבנו ומחדירה קרן תקווה לחיינו האומללים. פסח
התקרב ובא אף הוא, חג הנסים. האמנם בזכותו יתחולל עבורנו נס?
הגברים שקעו בהכנות לקראת החג. הבחורים שעבדו במאפיה הסיקו
את התנור לחומו המירבי, וכך הכשירוהו לאפיית מצות. אנו, הבנות
"העשירות", סיפקנו את הקמח לאפיית המצות, ובתמורה לכך קיבלנו מצות
ספורות עבורנו ועבור לקוחותינו הקבועים, האסירים שהועסקו בספרייה.
בכל מקרה, נוכל לשוב ולברך "על אכילת מצה".
שבוע הפסח היה קשה. המזון היה מצומצם. מנות הלחם והקמח
הקבועות היו אסורות עלינו, כמובן. הצלחנו להשיג בדי-עמל מעט תפוחי
אדמה ופקעות סלק, וכך - ברוך ה' - החזקנו מעמד באותו פסח. עברנו את
הפסח השני לשהותנו בפלאשוב, כפי שעברנו את הראשון, בשלום.

(פרל ביניש, 1944, מתוך "הרוח שגברה על הדרקון", בניש פרל)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|