logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

שרה זיסקינד, גטו לודז'

כל ערב אחרי העבודה היה אבי מבקרני. הדודה צסיה היקרה, חוסכת היתה
אוכל אפילו מילדיה, כדי להשאיר משהו בשביל אבי. בקוצר-רוח ציפיתי לבואו.
כל פעם שהגיעה שעתו ללכת קשתה כל-כך הפרידה על שנינו. לאחר שליוויתי
אותו כברת דרך, היה אבא חוזר ומלווני ואף אני הייתי חוזרת ללוות אותו
וחוזר חלילה. כל-כך הרבה היה לנו לשוחח, לספר: על אמא הרבינו לדבר, כל-כך
חסרה לנו, כל-כך התגעגענו לה

(שרה זיסקינד, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|