logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

שרה זיסקינד, גטו לודז'

מחשבה חדשה החלה לנקר בלבי - השנה הן לא סידרו לנו קייטנה, יחסרו
לי איפוא המרק שהייתי מקבלת בקייטנה ומספקת ע"י כך אוכל לאבא. מחשבה
זאת הוציאה אותי מדעתי. ואולי בכל זאת יקרה נס ואבי יתקבל לבית-החולים ?
שוב רצתי לאשנב, ושוב תשובתו המוכרת לי כל-כך של האשנבאי : "תור אביך
עדיין לא הגיע, אין מיטה פנויה". . .

(שרה זיסקינד, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|