logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

דוידוביצ'י אדית, מחנה אושוויץ, 1944

בימים הראשונים, גיסתי ואני מנסות לשמור על הכשרות, ומסרבות לאכול את המרק בגלל תוכנו המפוקפק. זה אורך כשמונה ימים, שבסיומם, לגמרי מותשות, אנו מחליטות שמחובתנו להישאר בחיים בכל מחיר ולא לשחק לידיהם של הגרמנים.
עלמה צעירה, הונגריה, אדוקה מאד, נהגה לצום כל שני וחמישי. המלצתי לה להפסיק זאת, כי למען האמת, עם המנות הזעירות שאנו מקבלות, ניתן לומר שאנו שרויות בצום כל יום. אך היא עמדה בשלה, והמסכנה נעלמה תוך מספר שבועות.

(דוידוביצ'י אדית, 1944, מתוך "לא אמות כי אחיה... ואספר מעשה י-ה", דוידוביצי אדית)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|