logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

שרה ביינהורן, בירקנאו, 1944

האשה ששכבה בקויה שמתחתן משכה את תשומת ליבה של שורי. היא
נראתה עדינה ואצילית. פניה הצנומות הפיקו נהרה בכל פעם שהיתה מביטה
בנערה שלידה, בתה. שורי היתה עוקבת אחריהן בשקט, ומבחינה מן הצד
בדברים שהאם והבת שאפו להסתיר זו מזו.
כבר מזמן שכחו בנות מונקאטש הנאוות את אנינות טעמן, ולא היתה
בהן אף אחת שהותירה את המרק התפל בצלחתה. אדרבה, עכשיו היה המצב
הפוך. כל אחת ניסתה להשיג תוספת מן הנוזל המגעיל הזה, אשר בימים
ראשונים סירב לרדת בבית בליעתן. עתה היה בעיניהן מחייה נפשות...
וכאן התגלתה מסירותן של האם והבת במלוא הדרה, התגלמות אמיתית
של אהבת אם והקרבת בת : כל אחת ניצלה רגע של חוסר תשומת לב כדי
להגניב לצלחת הפח של רעותה כף נוספת של מזון ובכך להגדיל את מנת
זולתה.
שורי ראתה את פניה של הבת, את המבט העצוב בו הביטה באמה הדועכת
והולכת, וב"משחק" המחבואים היתה ידה של הבת הזריזה על העליונה. אמה,
ששיערה כי היא זו שתומכת בבתה הצעירה, היתה למעשה הנתמכת. פירורי
לחם יקרים רבים היתוספו למנתה מבלי שתחוש בכך. הבת היתה מלווה
אותם במבט שחציו רעב וחציו סיפוק, עד שנעלמו בפי אמה.
כשהסתיימה ה"ארוחה", הסתיים גם סיבוב נוסף במשחק ההישרדות הזה,
שהיו בו שני צדדים חלשים ושניהם - מנצחים. מה יהיה בסופו, כיצד יוכרע,
איש לא יכול היה לשער…

(שרה ביינהורן, 1944, מתוך "עלים שעלו מן האפר", ביינהורן (קליין) שרה)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|