logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

שרה ביינהורן, מחנה עבודה גובען, 1944


מחנה העבודה "גובען - GUBEN" אליו הגיעו היה ממוקם כחמישים
קילומטר מן העיר הגרמנית פרנקפורט. החדשות סקרו את השטח בחשש
ובחשד. ניסו לחוש את יחס הממונים, את מערכי הכוחות ואת החוקים הלא
כתובים השוררים במקום.
חלק מן האסירות שקבלו את פניהן היו מוכרות מקודם. היו אלה נערות
שעובו את בירקנאו עוד באמצע בקיץ, חלקן הגיעו לגובען לפני החגים. עתה,
בסיומו של חודש אוקטובר, פנו ותיקות המקום אל החדשות בשאלה שהציקה
להן כל העת : "מתי בירכו את חודש חשוון? באיזה יום חל ראש חודש? –
-- --"

אחת הנערות בשם יענטי ויזל (טובה שלזינגר, מירושלים) מיהרה לשרטט
על פיסת נייר את הלוח החודשי ולחשב מתי יחולו ימי החנוכה והפורים.
בבירקנאו הצפופה לא היתה קיימת בעיית הזמנים. שם ידעו תמיד את
התאריך מפי החדשים שהגיעו כל העת מן העולם החיצון, ומסרו את התאריך
העברי המדוייק ומתי יחול כל חג. גם אם הסיח מישהו את דעתו ממועד
כלשהו, באו הגרמנים, ימח שמם, ועם עריכת הסלקציות המיוחדות - דאגו
להזכיר ליהודים את חגיהם.

(שרה ביינהורן, 1944, מתוך "עלים שעלו מן האפר", ביינהורן (קליין) שרה)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|