logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

גיזלה פרל, מחנה אושוויץ

חלפו ועברו שנים. ואני הוסמכתי כרופאה וגם עברתי את תקופת ההתמחות. חזרתי לעיירת-מולדתי והתחלתי בפרקטיקה רפואית. הפציינטית הראשונה הייתה אשתו של מהנדס. כאשר גמרתי את הטיפול בה והיא הניחה את תמורת הביקור על שולחני, מיד לאחר מכן, הורדתי את החלוק הלבן, סגרתי את המרפאה ומיהרתי לחנות של ספרי-קודש שבקרבת המקום. בשכרי הראשון שהרווחתי כרופאה קניתי סידור-תפילה עתיק ובעל ערך רב, ועל העטיפה נתתי להדפיס את שם אבי באותיות-כסף. ועוד באותו הערב עמדתי לפני אבי ואמרתי לו: זוהי מתנה בשבילך, אבא בשכרי הראשון שהרווחתי ברופאה קניתי לך מתנה זו, ועל סידור תפילה זה אני נשבעת לך שוב, כי תמיד אשאר יהודיה נאמנה.
הרגשתי כי היה זה אחד הימים המאושרים ביותר בחייו של אבי.
עבדתי כרופאה מספר שנים בעיר-מולדתי, ואז באו ימי הגטאות המרים, כאשר מעורטלת מכל נזרקתי לקרון-בהמות, אותו מחזה-זוועה עדיין עומד מול עיניי. אחרי מסע ממושך, - בתנאים מחרידים - נזרקנו מתוך קרון-הבקר לתוך הגהנום של אושוויץ. הופרדנו: גברים לחוד ונשים לחוד, אבא נלקח אל תאי הגזים, כאשר הוא לוחץ אל לוח ליבו את אוצרו היחיד- את סידור התפילה שנתתי לו במתנה. אבי היקר הלך בשקט אל הקרמטוריום.

(גיזלה פרל, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|