logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

יהודית אילן, אמסטרדם הולנד וסטרבורק

בלילה של ה-29 ביוני 1943, ליל יום ההולדת ה-49 של אבי ז"ל, דפקו על דלתנו, שני אנשים הולנדיים, שאחד מהם היה נאצי ממש N.S.B., והשני היה קצת יותר הגון, אשר למעשה באו לקחת אותנו. מאחר שחששנו מסכנה מתקרבת זו, שוב הכינה אמי את מה שאפשר היה לעשות בנסיבות הקיימות. אותי "עשתה" חולה בשנית (על ידי צביעת כתמים אדומים עליי - אחד האמצעים של אותה תקופה), דבר שהפחיד את הגרמנים מאד. יחד עם זה הכינה עוגות ומשקאות (הרי היה זה יום הולדת), והאכילה והשקתה ואולי אף שיכרה את האנשים האלה, תוך שעות ארוכות, שישבה ודברה איתם, ונתנה להם גם כסף. אחרי דיבורים רבים לקחו את תעודות הזהות של ההורים, והחתימו אותן באיזה חותמת "טובה". למחרת קבלנו אותן בחזרה, וכך ניצלנו. אני זוכרת את אבי הולך למחרת לעבודתו, ברגל, כי השימוש בחשמלית היה אסור כבר ליהודים באותו זמן, גם השימוש באופניים, ובלי תעודת זהות בכיס, אם איזה גרמני היה עוצר אותו ושואל לתעודתו, היה ממש אבוד.
(יהודית אילן, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|