logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

אירנה לוסקי, מחנה קייזרוואלד, מחנה א.א.ג., מחנה טורון, צעדת מוות, בריחה,

יחד עימי עבדה בקבוצתנו חברתי אסתר. כאשר הגרמנים לא עקבו אחרינו במיוחד, היינו מפסיקות את העבודה, מתיישבות ומספרות זו לזו על הספרים שקראנו או משוחחות על גורלנו בעתיד. הלטווי הממונה עליי, התייחס אליי יפה. הוא סיפר לי, כי הרוסים מתקרבים ולדעתו ייתכן שהכול עוד יהיה טוב ואנו נצא לחופשי, שכן "הסיוט חייב להסתיים פעם". הוא היה מביא לי לפעמים תרופות, שמסרתי לרופאה שלנו והיא הייתה מאושרת מכך.
פלורה עבדה במשרד אצל המהנדס הראשי. אחרי העבודה והמפקד טיילנו במסדרונות התת-קרקעיים האינסופיים, ואילו פלורה, שנחונה בכישרון משחק מלידה, הייתה מספרת ושרה לנו כל מיני סיפורים ושירים עם "גמר חתימה טובה", היינו "הפי אנד", מה שעודד אותנו במיוחד.

(אירנה לוסקי, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|