logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

אירנה לוסקי, מחנה קייזרוואלד, מחנה א.א.ג., מחנה טורון, צעדת מוות, בריחה,

לא ישנו כל אותו לילה. בבוקר קראו לנו למפקד, בא ה"האופטשארפירר" ולפתע החלטתי באורח אינסטינקטיווי להסתכן. המפקד התקיים במסדרון תת-קרקעי ארוך עד אין סוף, שרר בו הד עצום. הוא פסע מבלי למהר, אנו עמדנו זו ליד זו והוא ספר. וכאשר ניגש אלינו, יצאתי קדימה ועשיתי דבר בלתי סביר לגמרי; התחלתי לדבר גרמנית, כשאני מביטה הישר בעיניו, שהיו שחורות כזפת,עיניים לגמרי לא אריות, בעוד שעיניי שלי היו כחולות. אמרתי לו, שאני ואסתר היינו ברשימה, אבל נסענו לנקות את הצריפים והנה יש כאן אי הבנה, וכי אני רוצה להישאר אצלו ולעבוד למענו. הוא נדהם לשמע דברי, בעד פניה לגרמני ללא רשות היה צפוי עונש מוות. הוא לא האמין למראה עיניו. רגע כיבד אותי בשתי סטירות לחי שהצטלצלו בכל המסדרון והשליכו אותי אל הקיר. התמוטטתי,אך הקיר החזיק בי. הוא צרח: "אלזו, איר ביידה בלייבט" (ובכן, שתיכן תישארנה).
(אירנה לוסקי, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|