logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

אירנה לוסקי, מחנה קייזרוואלד, מחנה א.א.ג., מחנה טורון, צעדת מוות, בריחה,

ככל שאני מרבה לחשוב על העבר, אני משוכנעת יותר ויותר, שהגבורה הגדולה שלנו הייתה לעבור דרך כחל המחנות האלה כשאנו שומרות על צלם אנוש- בניגוד לתוכניתם של הגרמנים להופכנו לחיות או לשוכנות עפר. סבורה אני שקבוצתנו, בראשותה של פלורה, עשתה הרבה להשגת מטרה זו- להישאר בני אדם.
(אירנה לוסקי, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|