logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

רבקה שפיצר-יוסטמן, מחנה פרשניץ (צ'כיה)

בנוסף לשעבוד הקשה, ששעבדו אותנו הגרמנים בעבודות הפרך השונות, חיינו היו תלויים הרבה במצב רוחה של אשת הדמים, מנהלת המחנה הגרמנייה: היו ימים שמיררה את חיינו עד לבלי נשוא יותר, והיו גם ימם שמצב רוחה שופר ואז נתנה לנו לנשום קצת, ביתר חופשיות. הדבר בא לידי ביטוי- אם מצב רוחה היה שפוף- הייתה עורכת חיפוש על גופנו, כשהיינו חוזרות מעבודתנו מהמפעל אל המחנה, ואוי לה לזו אצלה מצאה פירור מזון שקיבלה מידי הפועלים הצ'כים. ראשית כל ספגה מכות רצח, שנית-מ היינו נאלצות לעמוד "דום" במפקד, שעות ארוכות, שלישית- המנהלת האכזרית הייתה לאחר חיפוש שכזה מגבירה את הבילוש אחרינו- באמצעות הפועלות הגרמניות וכתוצאה מכך פחדו הצ'כים לתת לנו כל פירור מזון. כך, שבנוסף לתפילות הרגילות, התפללנו גם, שהמנהלת האכזרית, יהיה לה מצב רוח טוב…
(רבקה שפיצר-יוסטמן, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|