logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

טולה מוסקל, מחנה אושוויץ-בירקנאו , 1943 - 1943

היה זה בראשית חורף 1943 במחנה-בירקנאו. היינו ביחד כמה נערות מקויל, בצריף 19, שכונה בעגת המחנה "בקעת המוות". מקומי על הדרגש היה ליד צ'שיה ויינבוים. נערה זו הייתה מלאת חיים. ברגעים הקשים ביותר מצאה עוז ותושייה להתחמק מעניבת החנק, לא נכנעה, לא חדלה להאמין כי "השמש שוב תזרח". למרות שהייתה מבוגרת ממני שררה בינינו הבנה מוחלטת. התחלקנו בנגיסת לחם האחרונה, לעתים. עזרנו אחת לשנייה בכל מצוקה. לא היה צורך בדיבור, די היה במבט עין.
(טולה מוסקל, 1943 - 1943, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|