logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

דובקה, מחנה קייזרוואלד (ריגה)

עם חיסול הגטו הפרידו הגרמנים ביני לבין בעלי. הוא נלקח לאסטוניה ואותי שלחו, יחד עם עוד כ-2000 נשים, ימינה, וכך נתגלגלתי לקייזרוואלד שבריגה.
איזה חוש אינטואיטיבי לחש לי, כאילו, שרק על-ידי עבודה יש סיכוי כלשהו, קלוש אמנם,להישאר בחיים. לפיכך, כשהכריזו על עבודה בא.א.ג. לנשים מתנדבות קפצתי מיד על המציאה והתנדבתי. לא ידענו, כמובן, בדיוק, מה מצפה לנו שם.
במחנה הוכנסתי מיד לבלוק מס' 2, בו רוב הנשים היו יהודיות מווילנה. ולמען הקיצור: כאשר הכרתי שם את פלורה, נמשכתי מיד אליה ואף נאבקתי על-מנת להיות בקרבתה ככל האפשר, עד שזכיתי גם לישון לידה. כה הוקסמתי אז מאישיותה. ואכן, לא התאכזבתי ממנה לאורך כל הדרך ועד היום אני מברכת על כך. שני קוריוזים קטנים על פלורה:
היה לה זוג גרביים, גרב אחד בפסים ואחד בקוביות. ונעלי-עץ "בני קומתיים" שלהלך בהן בשלג היה משהו איום. אהבתי מאוד את פלורה, וכי מי מאתנו לא אהב אותה? והנה נודע לי שמחלקים נעליים. אני ממהרת לבשר, אך מה לעשת בכדי שהיא תלך הראשונה? שכן עד שהיא תזוז ללכת - כבר לא יהיה להן זכר, לנעליים. אני אומרת לה אפוא, בפולנית: "פלורה, נותנים" ובעברית אני אומרת את המלה "נעליים", אלא שהיא לא הבינה עברית: "מה זה נעליים?" עד שהיא שאלה ואני הסברתי לה החלו אחרות לרוץ. כולן קיבלו נעליים, פרט לפלורה, היא נשארה בנעלי-העץ שלה. הכלל "כל הקודם זוכה" פעל אז ביתר שאת.
וקוריוז שני: אני וארה"ב חוגגות את יום ההולדת שלנו באותו יום, הדבר נודע לפלורה וביום הקובע אני מקבלת ממנה סכין בצירוף פתק (איך היא גייסה כסף או לחם, כל כך מהר לכבוד ה"מאורע"?) כתוב בכתב-ידה (איזה כתב-יד!) "סכין - שתוביל אותך ושבה תחתכי את הסרט בדרכנו לחופש...ובינתיים תחתכי בה לחם". שוב לא תשמח אותי לעולם ולו המתנה היפה ביותר, כפי ששימחה אותי המתנה ההיא.
חגיגת "ימי הולדת" של חברות במחנה קשורה כמובן בחיים החברתיים, התרבותיים והמוסריים שהשתדלנו ליצור שם. "תיאטרון הבובות" וכל היוצא בזה ועולם האשליות שבנינו לעצמנו ואשר קראנו לזה בשם "אנחנו מסריטים סרט". אפילו "חוג" דוברות עברית יסדנו שם. וזה כל כך הרים את המוראל! זה עזר לנו לעבור את כל מדורי הגהנום הזה.

(דובקה, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|