logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

הרב שמעון הוברבנד, , מחנה בלובלין , 1942 - 1942

...בשל המחסור בחשמל לא עבדו בלילה. למרות זאת היינו עייפות מאוד כל היום בגלל התזונה הלקויה והמשכבים הגרועים. כדי לנוח קצת זאת עשינו: אחת הנערות הייתה מתגנבת אל מתחת לשולחן וישנה שם חצי שעה. לאחר מחצית השעה היינו אנו, הערות, מעירות אותה ובמקומה הייתה נכנסת אל מתחת לשולחן נערה שנייה וכן הלאה. כיון שבשעת העבודה היינו עומדות סביב השולחן היינו מסוגלות להסתיר בגופנו את הישנה.
(הרב שמעון הוברבנד, , 1942 - 1942, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|