logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

רעיה כגן, מחנה אושוויץ , 1944 - 1944

"קרב ובא חג הפסח. האדוקות שבינינו גמרו אומר בליבן: לזון את עצמן ולהתקיים - בימי חג הפסח - בתפוחי-אדמה בלבד. הואיל ולא הייתה להן כל תקווה לקבל מצות. הן קיוו שתוכלנה 'לארגן' תפוחי-אדמה, בנוסף על המנה היחידה הניתנת ביום ראשון.
הקשבתי לשיחה שניהלו ביניהן רבקה'לה ואידה, היושבות בלשכה מאחוריי. שתיהן דאגו מאוד לשמונת הימים - של פסח - בהם תצטרכנה להתקיים בלא לחם. במעמקי נשמתי התפלאתי לקנאותן ואדיקותן בדת, בתנאי המחנה. ידעתי שהן אינן אוכלות את הנקניק הניתן לנו, פרוסות דקיקות פעמיים בשבוע .
רבקה'לה הייתה אדוקה מאוד, יש שראו אותה כחשוכה. אבל כולנו ידענו שנכונה היא לעזור לכל אדם, למאמינים ולאתיאיסטים גם יחד. מפוחדת ולגמרי לא אמיצה היא בכל דבר הנוגע לעצמה. אבל יחד עם זה היא לא נרתעת מלעבור על החוק (של אושוויץ) ולכל פקודה, ולסכן את עצמה למען הזולת". (23 א)

(רעיה כגן, 1944 - 1944, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|