logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

הדסה פריבס, מחנה

מגיפת טיפוס פרצה במחנה, הרעב והלכלוך עשו את שלהם. שתינו, בתי האלושיה ואני נדבקנו במחלה. הפנים שלי לוהטות, וסחרחורת איומה תקפה אותי. לא היינו מסוגלות כבר לרדת מן הדרגש, ולא נותרה לנו כל ברירה, אלא ללכת ל'רוויר' - משם אין חזרה...
לפתע, התפרצה לבלוק ארונקה, 'קאפו המחנה' וצעקה: - 'מפקד-ספירה!' – כולן החוצה! ' היא התרוצצה וצרחה - 'להתייצב! ' הדבר בא לנו כרעם ביום בהיר, נשארנו קפואות. מה, שוב 'סלקציה'?
- 'פודטיה' (בואו הנה!) - מזמנת אותנו 'זקנת הבלוק'- אין לנו ברירה, אנו חייבות להתייצב 'למפקד הראשי' - אומרת היא.
'עיזבי אותי' - מתחננת בתי האלושיה, כשדמעות רותחות זולגות מעייניה – "אני מרגישה שלא אצא בשלום מסלקציה זו".
אולם שום דבר לא עזר לה. היא לקחה את האלושיה, עם יתר הבנות של הבלוק והובילה אותן 'לסלקציה', ואילו אליי היא לוחשת - 'הסתתרי'!– אני מוכנה לעזור לך.
-'ומה עם האלושיה?' אני שואלת.
-'אל דאגה, האלושיה צעירה, ולא יקרה לה דבר' - וארונקה מתרחקת עם כל הבחורות לקראת 'הסלקציה'. קל לה, לארונקה, לומר לי לא לדאוג, וכי כיצד לא אדאג לבתי היחידה, ואני מחליטה: לא אתן לה ללכת, יקרה מה שיקרה, או שנחיה ביחד או שנמות ביחד. בכוחות על-אנושיים רצתי למקום המפקד, אל ילדתי.
אלפי נשים ונערות היו מרוכזות במקום. היה כבר מאוחר בלילה כשחזרנו, ומכול העברים שמעתי מלמול:
-'שחיטה שכזאת? ' בנות צעירת ובריאות 'נרשמו'.
הלילה היה קר ביותר והוא כמעט חלף. לאור דמדומי הבוקר ראיתי שבתי מזילה דמעות. שאלתי אותה :
- 'האלושיה, מדוע את בוכה ?' בתי ממלמלת משהו בלתי-מובן, היא מסתירה ממני דבר-מה. לבסוף היא אומרת:
- 'אימא, בואי, נצא החוצה, אין ברצוני להיות נוכחת בעת שיבואו לקחת את הנערות'. רק מאוחר יותר סיפרה לי בתי את סודה:
- 'אימא, את יודעת, גם מספרי נרשם בעת הסלקציה. ארונקה וחברתה בלאנקה, ישבו כל הלילה במשרד-המחנה, ובמאמץ רב ביותר הצליחו להשמיט את שמי מתוך הרשימה'. רק כעת מתחילה התמונה להתבהר לפני. רק כעת יש לי הסבר על 'נדודי השינה' של ארונקה, בעת עריכת ה'סלקציה. מה היו המניעים של ארונקה להציל את האלושיה? האם בגלל שהילדה כל כך התחננה לפניה?

(הדסה פריבס, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|