logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

הדסה פריבס, מחנה

"מי זאת באמת, טילה?" - שאלתי את מרגוט - כשאני מאוששת על ידי קולה הידידותי. ומרגוט התחילה לספר לי: 'טילה רינדר ? - היא באמת אחת הבחורות הטובות ביותר בעולם, שראיתי אי-פעם בעיניי. גדול כבודה, גם בעייני הגרמנים. ככל שהיא מתייחסת יותר טוב ויותר רחום לאחיותיה בצרה - גדל כבודה וחשיבותה גם בעייני הגרמנים. כולם מעריכים את העובדה, שהיא מתמסרת כל-כולה לטובת אחיותיה-בצרה. אפילו את מנת-הלחם שלה היא מחלקת בין הנשים החולות. בלילות החשוכים והטרופים, כאשר כל אחת מאתנו שוכבת כבו על דרגשה, גם אז עדיין טילה מתהלכת ועוברת מבלוק לבלוק, ומביאה כדורי רפואה שונים לחולות. היא מביאה להן מים חמים בחשאי, בהסתכנות-עצמית. היא מעודדת את החלשות ומחזקת אותן. והעיקר: איך, באיזו צורה היא עושה זאת - בפשטות ובצניעות רבה. היא עוד מצטדקת לפניהן : "אולי זה מעט מדי? ".
מרגוט מסמיקה, וממשיכה לספר לי: 'אני מקנאה בה, בטילה. גם אני הייתי רוצה להיות כמוה, אלא שאני התבהמתי, נעשיתי כזאת' - הודתה מרגוט בבושת פנים והמשיכה בסיפורה - 'בזמן ה'סלקציות', אין טילה נחה, היא מתרוצצת מרופא לרופא ומתחננת לפניהם על הצלת חייהן של חברותיה, היא משתדלת מאוד להציל ולהוציא מישהי מהן מציפורני-הטורף' - 'את יודעת' - לוחשת מרגוט באזני - 'בסלקציה האחרונה, שנערכה לפני שבועיים, ראתה טילה את הרשימה של 'המועמדות' (המיועדות לתאי-הגזים). טילה הסתכנה וגנבה עשרה כרטיסים בלילה אחד, ועל-ידי-כך הצילה עשר נפשות על בנות ישראל. כאשר הערנו לה, אם יודעת היא באיזה סיכון היא מסתכנת, השיבה לנו: - 'גם אם אפילו אצטרך למות בגלל זה אהיה מאושרת, שאזכה למות כזכה. מאשר לחיות כמו בוגדת בחברותיי- - - ".

(הדסה פריבס, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|