logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

אירנה לוסקי, מחנה קייזרוולד, מחנה טורון "צעדות המוות" , 1944 - 1945

באחד הבקרים נשלחתי למשרד המרפאה של הס"ס, שם ציוו עלי לקרצף
את הרצפה. החדר היה עצום, בדלי היו מים קרים, הקור ששרר היה נורא
והסמרטוט היה קטן. מעולם לא קרצפתי רצפות. הגרמני שהביאם אמר כי בעוד
שעה ישוב. לא ידעתי מה עלי לעשות והיכן להתחיל. עמדתי ובכיתי, ולפתע נכנס
נער צעיר. הוא נראה "צוואנגס-ארבייטר" לפי לבושו, עובד -כפיה מהולנד. הוא
הציץ בי ואחר-כך בדלי, והבין הכל. הוא ציווה עלי לצאת לפרוזדור, להזהיר אותו
במקרה שיבואו גרמנים. הדברים נאמרו בנימה כזו שלא עניתי דבר ויצאתי. לבי
הלם כפטיש. ידעתי שאם יפתיעוני, יקיץ עלי הקץ, ואותו יהרגו ביריה או
שישלחו אותו לחזית, דבר שפירושו מוות. חלפה מחצית שעה מענה, שנראתה
בעיני כנצח. לבסוף יצא וקרא לי פנימה. רק אז העזתי להציץ בו - הוא היה
נער יפה-תואר. הוא תחב לידי פרוסת לחם, ביקש ממני להיות לפני מיפקד
הערב ליד הגדר והסתלק. התבוננתי סביבי, החדר היה נקי, רחוץ ומסודר למופת.
חיכיתי לגרמני, שהיה אמור לבוא לקחת אותי. הוא בא והובילני חזרה למרתף
בו מיינו תפוחי-אדמה. שם סיפרתי לחברותי על הפגישה עם הצעיר ההולנדי
והוספתי, כי בשעה שש בערב אני הולכת לגדר לפגוש אותו. הן החלו להסביר לי
שהדבר מסוכן מאוד, אבל עניינה אותי הפגישה והחלטתי ללכת. לא שיערתי
כלל מה מתנהל ליד הגדר הזאת. בין הנשים והגברים במחנה הפרידה גדרי תיל
בגובה שלושה או ארבעה מטרים. אך אפשר היה להתראות ולהחליף צעקות
והאנשים אף היו שולחינו זה לזה חפצים פעוטים שונים, כגון פרוסת-לחם, תפוחי
אדמה וכו'. כל אחד השתדל לתמוך בזולתו, אם לא מבחינה פיסית, הרי לפחות
מבחינה מוסרית. מלה חמה אחת סייעה להחזיק מעמד במשך יום שלם שכולו
קור, רעב, סטירות, כינים ושאר פגעי המחנה.

לא הייתי בטוחה שאצליח לזהות אותו. בכל זאת הלכתי. כמובן, כל זה היה
חייב להעשות בדקות הספורות בהן הסתובב השומר. כאשר הבחינו השומרים
במגעים כלשהם, היו מכים את ה"אשמים". אבל הצעיר זיהה אותי, הביא לי
תפוח-אדמה ועודד אותי (הוא לא היה יהודי). נפגשתי אתו כל יום בעבודה, או
ליד הגדר. הוא היה מלאכי הטוב השני.

(אירנה לוסקי, 1944 - 1945, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|