logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

אירנה לוסקי, מחנה קייזרוולד, מחנה טורון "צעדות המוות" , 1944 - 1945

ככל שאני מרבה לחשוב על העבר, אני מאמינה יותר ויותר שהגבורה האמיתית
היתה לשמור על צלם-אנוש במחנות, לא להפוך לחיה. שהרי הגרמנים רצו שנהפוך
לחיות ונמות. אני סבורה כי הקבוצה שלנו, בראשותה של פלורה, עשתה הכל
כדי שכל אחת תשאר "הומו סאפיינס". הדבר שעזר יותר מכל היתה התקווה,
וסייעה גם היכולת למצוא בזמן האיום הזה דברים חיוביים קטנים כלשהם, תכונות
טובות אצל האנשים שמסביבך.

(אירנה לוסקי, 1944 - 1945, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|