logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

חנה קניגשטיין, גטו וילנה, מחנה א.א.ג. בריגה, מחנה שטוטהוף, מחנה טורון,

איך הצלחנו להחזיק מעמד בלי מקור נוסף למנת-מזון מלבד מה שחילקו
במחנה, קשה לי באמת להסביר. אך תמיד, כשאני חושבת על כך, אני רואה לפני
את דמותה של מוסיה דייכס, "תופעה" בלתי רגילה בנסיבות ההן. מוסיה דייכס
ייסדה אז מעין "בנק לחם" לעזרה הדדית. היא היתה אוספת יום-יום מנות לחם
מנשים שהיה להן מקור למנות לחם נוספות וחילקה בין הנשים, ובעיקר בין
הבנות הצעירות שלא היה להן כלום. כל "נזקקת" היתה מוצאת על דרגשה,
לפעמים יום יום, מנת לחם נוספת, אכן, האימרה "לא אשכח לר זאת לעולם" אינה
סתם מצוצה מן האצבע ויש לה משמעות רבה.

(חנה קניגשטיין, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|