logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

הילדה הופרט, מחנה ברגן-בלזן , 1944 - 1945

באביב 1944 ביקר בצריף שלנו פקיד גרמני. שמועה עברה כי האיש שייך
למחלקה הפוליטית וכי יש בידיו רשימה של אנשים העתידים להישלח אל
החופש. השמועה התאמתה. הפקיד הכריז על טראנספורט : "אתם נוסעים לברגאו,
ליד דרזדן ומשם - להחלפה". שמחנו. השתוללנו משמחה. הרשימה שקרא
הפקיד ציננה את התלהבותנו. עוררה בנו חשדות ופחדים. ברשימה נכללו בעיקר
אנשים בעלי דרכונים אמריקניים. בטראנספורט לא נכלל איש מבין "הפלשתינאים".

(הילדה הופרט, 1944 - 1945, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|