logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

פלורה קווינטר-מרדר, מחנה מיידנק,מחנה עבודה סקרז'יסקו-קמיננה, צ'נסטוכוב

אחרי שאכלנו את המרק, שלחו אותנו ל"צריף". פעם הוא שימש לול לשפנים.
נכנסנו לכוכים אפלים. הייתי יחד עם מניושיה. שכבנו על אדמה טחובה בלי כיסוי,
רועדות מקור, ועכברים משחקים מחבואים סביבנו. מניושיה יצאה החוצה לחפש
דוד, אשר לפי השמועה נמצא במחנה. נשארתי לבדי עם עכברושים. לא יכולתי
להרדם בגלל הרעב, הקור והגעגועים. מניושיה חזרה ובידיה לחם שקיבלה מהדוד,
שאכן פגשה אותו. היא התיישבה לידי בכוך האפל ואכלה בלי להביט בי, ולא
נתנה לי אפילו פירור אחד. לי - אשר התחלקתי איתה כשיצאנו בקרונות הרכבת
לדרך בלתי ידועה, כשלא היה לנו שום מושג מתי נגיע ליעדנו ואם נקבל אוכל.
לי - אשר האמנתי בה. מניושיה ישבה ואכלה ואני בכיתי בשקט בפינתי עד
שיבשו עיניי. זאת היתה הפעם האחרונה שבכיתי. לבי התקשה - ואני עדיין
ילדה.
הבנתי שאין לתת אמת באף אדם ושאני צריכה לעמוד בעצמי ולבדי על נפשי,
מפני שאיש לא יעזור לי ואין איש שאיכפת לו ממני.

(פלורה קווינטר-מרדר, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|