logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

רחל שווארצבוים-קלארמאן, טומשוב, ראווה, טארנוואטקי, מחנה מיידנק, מחנה אושוויץ, צעדות המוות,

ב"אוניון" עבדו גברים ונשים. רובם אנשי פרוטקציה. התודעתי אל האנשים
החדשים. לאחר זמן-מה אמרה לי בחורה אחת כי מזה זמן קצר עוקבים אחרי
מטעם המחתרת הפועלת כאן בבית החרושת, שהחליטה להכניס אותי לפעולה,
אך עלי להזהר זהירות יתירה כי עובדים פה טיפוסים אפלים שונים של מלשינים,
תפקידי יהיה כמו יתר פעילי-המחתרת לגנוב בלכתי "הביתה" אבק-שריפה, ואני
כבר יודעת היכן להסתירו. מיד הסכמתי בלב דופק. בימים הראשונים רעדו ידי
בעת גניבת האבק כאילו נתקפתי צמרמורת, ולאחר מכן התרגלתי וקבלתי יותר
ויותר אומץ, הוצאתי יותר ומסרתי לאן שצריך. השתלט עלי רגש-הנקמה עד
שהייתי לאחת "הגנבים" המעולים מזמן לזמן היתה,מודיעה אתת לרעותה את
החלטות מנהיגי-המחתרת שלא הכל ידעו עליהן. באחד הימים עצרו כמעט את
כל העובדים בסדנת-הנשק ואצל כולם ערכו חפושי-ביקורת. אצל 4 בחורות גילו
מכתבים חשודים שהוכיחו כי עמדו בראש המחתרת והן האשמות הראשיות.
לאט-לאט שחררו את כל העצורים. אני ישבתי רק יום אחד, והכל חזרו לעבודה.
אבל את ארבע הנערות החזיקו זמן ממושך מאוד ועינו בעינויים הכי איומים כדי
שיגלו את כל המחתרת. אך הן עמדו בכל היסורים ולא הסגירו אף אחד. כעבור
זמן הודיעו שהיום נערך קונצרט גדול באולם הגדול עם זמרת ידועה. האולם קושט
יפה בשטיחים נאים תזמורת ניגנה רקודי טאנגו גרמנים. כעלצמי בקשתי לשכוח
קצת עצמי וללכת, אך דוקא אז כאבה לי מאוד רגל. כשהאולם נתמלא על
גדותיו נעלמו המנגנים, הדלתות נטרקו וגז הוזרם, וכולם כאחד מצאו את מותם
בצורה איומה כזאת.

(רחל שווארצבוים-קלארמאן, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|