זכור - אמונה בימי השואה
סוג הספרים: ספרי מקור מימי השואה
לפי שם המחבר     לפי שם הספר


אהרונסון ר' יהושע משה

עלי מרורות
בני ברק תשנ"ו.


אונסדורפר הרב שלמה זלמן

שפתי שלמה
ברוקלין, 1972


אורטנר ר' נתן

ספר דבר חן
תל אביב תשכ"ג.


גוטרמן בלה ומורגנשטרן נעמי (עורכות)

מחזור וולפסברג תש"ה
יד ושם, ירושלים, תשס"א


גוטרמן בלה ומורגנשטרן נעמי (עורכות)

הגדה של פסח ממחנה גירס
ירושלים תשנ"ט.


הוברבנד ר' שמעון

קידוש השם - כתבים מתוך ארכיון רינגלבלום בוורשה
הוצאת יד ושם-זכור, ירושלים תשכ"ט.
עורכים:
נחמן בלומנטל ויוסף קרמיש.


וייסמנדל ר' מיכאל דוב

מן המיצר
ניו יורק 1960.


טייכטל ר' ישכר שלמה

אם הבנים שמחה
בודפשט תש"ג, ירושלים תשמ"ג.


טייכטל ר' ישכר שלמה

אמונה צרופה בכור השואה א-ב
ירושלים תשנ"ה.


סילבר ר' אליעזר

'חורבן און רעטונג', דברי ימי ועד ההצלה
ניו יורק תשי"ז.


פלינקר משה

הנער משה - יומנו של משה פלינקר
יד ושם, ירושלים, תשי"ח


פרידר ר' אבא

להציל נפשם
ירושלים תשמ"ו.


צ'רניאקוב אדם

יומן גטו ורשה
יד ושם תש"ל.


קלמנוביץ זליג

יומן בגטו וילנה
תל אביב תשל"ז.


קלנברג הרב משה

ידי משה
המרכז לחקר השואה שע"י מכללה ירושלים, תשס"ה


רינגנבלום עמנואל

כתבים מימי המלחמה
יד ושם תשנ"ג-תשנ"ד (2 חלקים).


שנור אלתר

מן המיצר
דפים לחקר השואה א', ניסן תשי"א.


שפירא ר' קלונימוס קלמיש מפיאסצנה

אש קודש
ירושלים תש"ך.


תורי אברהם

גטו יום יום
תל אביב תשמ"חClaims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016iCodeLink3 = 1