זכור - אמונה בימי השואה
סוג הספרים: ספרות הזכרונות על השואה
לפי שם המחבר     לפי שם הספר


אשרי הרב אפרים

חורבן ליטע
ניו יורק תשי"ב


אדלר ר' סיני

בגיא צלמוות
ירושלים תשל"ט.


אהרונסון הרב יהושע משה

עלי מרורות
בני ברק תשנ"ו


אונגר מנשה

אדמו"רים שניספו בשואה
ירושלים: מוסד הרב קוק, תשכ"ט


אופן מנחם

מברגן בלזן בחזרה לחיים
כפר הרא"ה: מכון שם עולם, תשס"ה


אייבשיץ יהושע

כערער בערבה
חיפה תשנ"ט.


אייבשיץ יהושע

האשה בשואה – אסופה תיעודית על גבורת האשה
ירושלים, תשמ"ז-תשמ"ט.


איכנוולד צבי

ממעמקים
הוצאת ידיעות ספרים – ספרי חמד, תל-אביב תשס"ח


אילן-אונדרוייזר יהודית

דמותם לנגדי תמיד
ירושלים תשס"ד.


אליאב מרדכי (עורך)

אני מאמין
ירושלים תשמ"ז.


אקרמן-טידר אידה

והגדת לבנך
ספרית בית אל תשס"ב


ביינהורן שרה

עלים שעלו מן האפר
ירושלים, תש"ס


בכרך צבי

אלה דברי האחרונים
יד ושם, ירושלים, תשס"ג


בניש פרל

הרוח שגברה על הדרקון
ירושלים – ניו יורק, 1993


ברנט יוסף אהרון

בסתר המדרגה
נט - ירושלים תשמ"ט


גוטטער שלמה

כוס היגונים
ניו יורק תשס"א


גירשט יהודה ליב

מן המיצר
ירושלים תש"ט


גרונדמן עוזר

עוזר וסומך
בני ברק תשס"ג


גרינבאום מאשה

תקווה על פי התהום
ירושלים תשנ"ט


גרינפלד יהודית

גלות באפרים ירוקים
פלדהיים ירושלים 1993.


גרנטשטיין יחיאל

ימי בראשית
בני ברק תשנ"ז.


גרנטשטיין יחיאל

הוד וגבורה
ירושלים תשמ"ז.


גרנטשטיין יחיאל

הגבורה האחרת
ירושלים תשמ"ט.


גרפינקל ליב

קובנה היהודית בחורבנה
ירושלים תשי"ט.


דוידוביצי אדית

לא אמות כי אחיה… ואספר מעשה י-ה
ירושלים תשס"ח


הוצאת המרכז לחקר השואה, מכללה ירושלים

אנו הולכים בראש מורם – העמידה הרוחנית בצרפת בימי השואה
ניסן תשע"ב


הורק רחל

אמונה שעמדה במבחן
ירושלים: מכון פרי הארץ, תשמ"ח


היילפרין הרב אלכסנדר שמואל

אורות מאופל
ירושלים, תש"ס


הלבני דוד

עלה לא נדף
תל אביב, 1999


המל שמעון

אשר עשה לך עמלק
לוחמי הגטאות, הקבוץ המאוחד תשמ"ט.


המנדינגר יהודית

ילדי בוכנוולד: ניצולים וקורותיהם
ירושלים תש"ן.


הרפנס יחזקאל

בכף הקלע
בני ברק 1980 (1993).


הרצשטארק זושא

דם ודמע בגטו לודז
ירושלים תשנ"ד.


וולבה רבקה

ואמונתך בלילות
ירושלים תשנ"ז.


ורד יעל

פליקס רב העלילות
תל אביב, 1999


ורהפטיג זרח

פליט ושריד מימי השואה
ירושלים תשמ"ד.


זיידמן הלל

יומן גטו ורשה
תל אביב תש"ו.


זיידמן רות

בהפציע שחר
ירושלים תשנ"ח.


זיידמן רות

כוכב בעלטה
ירושלים תשד"מ.


זילברברג מיכאל

יומן ורשה
תל אביב 1968.


טסלר ירמיה

זכור ואל תשכח
ירושלים תשכ"ח.


יאקאב יוסף

דור לדור ישבח מעשיך
ירושלים תשס"ו


יחזקאלי (פראגר) משה

הצלת הרבי מבלז
ירושלים תשכ"ב.


יחזקאלי (פראגר) משה

נס ההצלה של הרבי מגור
ירושלים תשי"ט.


יעקובזון הרב בנימין ז'

אשא דעי למרחוק
בני ברק תשכ"ז.


יעקובזון הרב בנימין ז'

פרות מפוזרין
שטוקהולם תש"ח.


יעקובזון הרב בנימין ז'

זכרונות
ירושלים תשי"ג.


כהן מרים

מאחורי החומות
פלדהיים, ירושלים, תשס"ג


כהנא ר' דוד

יומן גטו לבוב
ירושלים תשל"ח.


כהנא ר' דוד

לאחר המבול
ירושלים תשמ"א.


לאו ר' ישראל מאיר

אל תשלח ידך אל הנער
תל אביב תשס"ה


לב ברוך

התחיינה העצמות האלה
בני ברק 1998.


לביא-לאו נפתלי

עם כלביא
תל אביב תשנ"ג.


לוי יוסף יהודה

תספרו לדור אחרון
בני ברק תשנ"ו.


לוין אברהם

מפנקסו של המורה מיהודיה
גטו ורשה
אפריל 1942 – ינואר 1943

תל אביב, תשכ"ט


לוין הדסה

בת עמי
בני ברק, תשנ"ו


לוין יצחק

נאכן חורבן
ניו יורק תש"י.


לוין יצחק

עליתי מספציה
תל אביב 1947.


לוין יצחק, עורך

אזכרה א-ז
ניו יורק תשט"ז-תשכ"ה.


ליבזר ר' נפתלי ה'

ברכתו של הרבי
ירושלים תשל"ו.


מאיר שמחה

אני לא סטשק
ירושלים תשמ"ט.


מכון "שמע ישראל"

אנציקלופדיה שמע ישראל
משרד החינוך והתרבות.


ממט רזיאל

באו מתוך הערפל
ביתן ת"א 1994.


מרוקו יעקב

שאגת מעונה
בני ברק תשנ"ט.


סבתו הרב חיים

בואי הרוח
הוצאת ידיעות ספרים – ספרי עליית הגג, תל-אביב תשס"ח


סגל אברהם מ'

ראש גולת אריאל
ירושלים תש"ן


סדן אינגה מ. (עורכת)

גר הייתי בארץ נכריה
ירושלים, תש"ס 2000


סורסקי אהרון

לפיד האש
בני ברק תשל"ז.


סרט ויחידת לימוד, בהפקת המרכז ללימודי השואה מכללה ירושלים.

לאבותינו ולנו – דור שני מספר דור ראשון
ירושלים, תשע"ב


עמנואל יונה

יסופר לדור
ירושלים תשנ"ה.


עמנואל שמואל

קמנו ונתעודד – פרקי זיכרונות מפעילות חינוכית בשארית הפליטה בהולנד
ירושלים תשס"ח


עשיריה ז. (י' לוקסנבורג)

אחות לנו קטנה
בני ברק תשס"ב.


פוקס אברהם

האדמו"ר מסאטמר
ירושלים תש"מ.


פורת משה

באמונה בחסד וברחמים
תל אביב, תשמ"ח


פלגר - זיסקינד שרה

העטרה שאבדה
בית לוחמי הגטאות, תשל"ח


פלינקר משה

הנער משה
יד ושם ירושלים, תשי"ח


פראגר משה

אלה שלא נכנעו
בני ברק תשכ"ג


פרבר הרב קלמן

אולקניקי, ראדין, וילנה - מיומנו של בן תורה
הוצאת בני המחבר, דפוס העיר העתיקה, ירושלים תשס""ז


פרנקל שרה

דבר הישועה
בני ברק תשנ"ד


קהילת "מניין הורים"

מהאפל אל השחר – קהילה זוכרת
ירושלים תשס""ז


קובץ תיעודי למסירות נפש בגיא הריגה

זכור
בני ברק.


קובץ תיעודי למסירות נפש בגיא הריגה

זכור
בני ברק


קורץ יעקב

ספר עדות
תל אביב תש"ד.


קמינסקי מרדכי

לעת ערב
ירושלים תשנ"א.


קפלן חיים אהרן

מגילת יסורין - יומן גטו ורשה
ספטמבר 1939 – אוגוסט 1942

תל אביב, תשכ"ו


קריגר יעקב

חייתני
כפר הרא"ה: מכון שם עולם, תשס"א


ראטה ר' חיים אלתר

כל הכתוב לחיים
בני ברק תשנ"ט.


שדיאור אברהם

קורות 11667
ירושלים תשנ"ה.


שיף ר' אליקים ג'

ה שערים
ירושלים תשנ"ז.


שרגאי שלמה זלמן

מסע ההצלה
ירושלים תש"ז.


תקליטור DVD, 22 דקות,

דרך אמונה: סיפורו של הרב יצחק אלחנן גיברלטר,
ירושלים תשע"ב


תקליטור נלווה לספרה של סוזן ויס

"סבתא, מדוע יש לך מספר על היד?"
בהוצאת המרכז ללימודי השואה במכללה ירושליםClaims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016iCodeLink3 = 5