זכור - אמונה בימי השואה
חידון מורשת השואה 'ערבים זה לזה'
היחלצות יהודים לעזרה הדדית בשואה

המרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים, בשיתוף הפיקוח על הוראת ההיסטוריה בחמ"ד,
שמח להודיע כי לאור הצלחתו של חידון מורשת השואה בשנים תשע"ג, תשע"ה יתקיים גם השנה, שנת תשע"ז חידון בנושא "ערבים זה לזה", יהודים לעזרת יהודים בשואה.
החידון יעסוק בסיפור הערבות ההדדית של יהודים בימי השואה.
מטרת החידון היא להתחבר לפרק היסטורי זה ולהעצים את התלמידים באמצעות לימוד חוויתי ומעשיר.

ערך העזרה ההדדית הינו יסוד מוסד בעם היהודי משחר הופעתו על במת ההיסטוריה. שרשרת החסד מתחילה מאברהם אבינו, עמוד החסד, עליו מעיד הבורא: "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט".
דומה כי בימי השואה הנוראה הגיעו מעשי החסד והנתינה, הערבות וההיחלצות לעזרת הזולת לשיאים חסרי תקדים, הן במעשיהם של יחידים והן של ארגונים וגופים ציבוריים.
לאור זאת, בחרנו לעסוק בחידון השואה תשע"ז בנושא הערבות ההדדית היהודית בימי עברה וזעם, לפגוש את עוצמת רוח האדם ויחד אתה את אופני הופעתה של ערבות זו בקרב בני העם היהודי כפי שנחשפו בכל יפעתם בשנות השואה הנוראה.

שלב א': מבחן בית-ספרי מקוון - יום רביעי, כ' בטבת, 18.1.17.
שלב ב': מבחן בית-ספרי מקוון - יום רביעי, כ"ו בשבט, 22.2.17.
שלב הגמר: החידון הארצי הפומבי יתקיים ביום השואה (נדחה) – יום שני כ"ח בניסן 24.4.17
לקישור לאתר חידון מורשת השואה לחצו כאן


Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016