עבודת חקר, הקמת התערוכה והפעלתה: תלמידות שנה ב' מכללה ירושלים תכנית רג"ב (תכנית מצוינות)
ייעוץ היסטורי ועריכה: שרה קפלן - המרכז ללימודי השואה
יעוץ ועיצוב חזות: איקה מישר - הסדנא הדידקטית
עיצוב ובנית האתר: שרית היימן רוונה - הסדנא הדידקטית
ציורים: אניה ליכטיקמן