אנחנו נצא למסע בעקבות הילדים ששרדו את השואה: ילדים שחוו את מאורעות השואה בגטו, ביער ובמחנות ונותרו לבדם, ובילדים שהסתתרו בזהות שאולה בבתי גויים, ושבו לזהותם היהודית.
לאחר המלחמה נותרו אלפי ילדים יהודים לבדם, לאחר שהוריהם נספו בשואה. רובם נאספו מיד לאחר השואה למוסדות ולבתי ילדים שהוקמו ע"י ניצולי שואה בפולין, בהונגריה, בצרפת ועוד. נתמקד בקשיים הרבים שהיו לילדים, שנבעו מן הזיכרונות הקשים שלהם ומילדותם הפגועה, ובדרך התמודדותם של המחנכים שמשימתם הייתה לרפא את גופם ונפשם של הילדים ולסלול את עתידם. היו אלה מדריכים שהיו מבוגרים מהילדים בשנים מעטות בלבד, על פי רוב ללא הכשרה מקצועית וללא ניסיון, אך עם לב חם ואוהב הצליחו במשימתם.
בתקופת הגטו ובפרט כשהחלו הגירושים מן הגטו היו הורים שהפקידו את היקר להם מכל, את ילדיהם, בידי משפחות לא יהודיות. ההחלטה להיפרד מן הילדים הייתה קשה מנשוא ודרשה אומץ ותושיה. ילדי המסתור שהוסתרו בבתי זרים, בכנסיות, מנזרים ופנימיות הוכרחו לחיות תחת זהות בדויה, חלקם היו צעירים מאד כשהופרדו מהוריהם ושכחו את שמם ואת זהותם.
נתמקד בקשיים ובדילמות שאתם התמודדו הילדים, שחיו בזהות שאולה, כאשר היו צריכים להיפרד מהמשפחות שהסתירו אותם ולהתחבר מחדש לזהותם היהודית.


יחידות לימוד ופעילות
1. ממספר לשם
2. דילמת הזהות