יחידת הלימוד המוצגת בזה מבוססת על תערוכה פעילה שהקימו והפעילו תלמידות שנה ב', מתכנית מצוינות במכללה ירושלים, תשע"ה.
התערוכה עסקה בתהליך שיקומם של ילדים יהודים ששרדו את השואה והחזרתם לחיים נורמליים, ובהשבתם של ילדים שהוסתרו בזהות בדויה לחיק עמם.
בחרנו להציג שתי תחנות מהתערוכה שלדעתנו יש בהן ערך חינוכי וערכי רב.
בכל תחנה התלמידים יעברו מעין מסע בעקבות הילדים –במסע זה הם יחוו את הקשיים ואת תהליך ההתמודדות שעברו הילדים בדרך אל הנורמליות ואל זהותם היהודית.
התכנית מתאימה לתלמידי חטיבות הביניים ואפשר להעבירה בכיתה הן בימים בהם אנחנו מציינים את השואה אך גם כפעילות חינוכית בפני עצמה.