התישבות
בטחון
אמנות
home
עמוס ארביב
יוסי פלד
אליהו ובר
יששכר דב פרידמן
פעילות דידקטית
הניצולים ותרומתם

במשך שנים רבות, לא דובר על חלקם המשמעותי של ניצולי השואה בהגנה על ביטחון ישראל. רק לאחרונה, עם פתיחת הארכיונים ופרסומם של ספרי זיכרון ומחקרים, מתחילה להתבהר תרומתם של הניצולים במלחמות ישראל בכלל ובמלחמת העצמאות בפרט.

בעקבות כך, בחרנו לספר את סיפורם של ארבעה ניצולי שואה, מארצות שונות, שהשתלבו במערך הביטחוני להגנת מדינת ישראל בראשית דרכה, ובכך להוסיף נדבך למורשת הזיכרון של ניצולי השואה.
שלושה מסלולים יספרו את סיפור תרומתם לביטחון ישראל של ניצולים מארצות אירופה, ומסלול אחד יספר את סיפור תרומתו של ניצול מצפון אפריקה.