אודות
מבוא דידקטי
התישבות
בטחון
אמנות
home
פרק שני
תיעוד השואה

אלינה אולומוצ'קי

אלינה אולומוצ'קי נולדה בשנת תרע"ט (1919) בוורשה. היא החלה לצייר בגיל צעיר, ובהיותה נערה פרצה מלחמת העולם השנייה והיא נשלחה לגטו ורשה. בהיותה בגטו היא רשמה וציירה את הדמויות, האירועים והמראות שראתה סביבה. בהמשך המלחמה נשלחה לאושוויץ, הועסקה על ידי אחראית הצריף בציור שלטים ובקישוט, ובסתר המשיכה לצייר את המתרחש סביבה. היא החביאה את הציורים שלה, והם נמצאו לאחר המלחמה. בין השנים תש"ז- תשי"א (1951– 1947) למדה אמנות בלודז' בפולין, ובשנת תשל"ב (1972) עלתה לארץ והמשיכה לצייר את איימי השואה.

מוכר סרטי זרוע בגטו, 1941

טכניקה: עיפרון על נייר מצהיב.
משמעות היצירה
ביצירה נראה נער בבגדים בלויים כשהוא עומד כרוכל ומציע למכירה סרטי "מגן דוד", הסרטים נמצאים בתוך תיבה התלויה על צווארו באמצעות רצועות. הציור הוא בקווים ובכתמים, כאשר חלק מהקווים דקים ובהירים, צבעוניות הנעה בין גוונים שחורים לאפורים כהים ובהירים. קווים אלו מעלים את דמות הנער הכחוש כחסר ממשות ויציבות, כביטוי לקושי הקיומי היומיומי בגטו. אם נסתכל על הפנים של הילד, הוא נראה קצת זקן, מרוט. לתיאור דמות הנער יש ערך תיעודי-היסטורי, המצביע על מצב טרגי ואירוני של הנער. בצל מצבו הקיומי הקשה הוא מתפרנס ממכירת ה"אות" לאחיו, שלאחר שיקנו את הטלאי ויישאו אותו יזהו אותם כנידונים למוות.