התישבות
בטחון
אמנות
home
פרק ראשון
הנצחה וזיכרון השואה
פרק שני
תיעוד השואה
פרק שלישי
יצירה מתוך ההוויה הישראלית
פעילות דידקטית

בתערוכה זו יוצגו יצירות של ניצולי שואה המבטאים את תרומתם לתחום האמנות בארץ.
התערוכה תתמקד מחד בזיכרון ובתיעוד של השואה, ומאידך ביצירות שמייצגות את ההויה הישראלית.

מה הניע את ניצולי השואה לעסוק באמנות ויצירה?
עבור חלקם היה זה ביטוי לעברם הטראומתי. הם חשו מחויבות להעניק משמעות לשואה, משמעות יהודית ולאומית.
בנוסף לכך היצירה היוותה דרך לשמר ולתעד את מציאות החיים מתוך תובנה שחובתם היא ליידע את העולם ואת הדורות הבאים על מה שעוללו הגרמנים.
היו אמנים שהשתלבו בהוויה הישראלית, הם התמסרו לבניית התרבות והאמנות הישראלית מתוך שהם לוקחים חלק נכבד בעיצובה של תרבות זו. הם נתנו ביטוי לכך בתחומים שונים של האמנות החזותית.