התישבות
בטחון
אמנות
home
פרק ראשון
הנצחה וזיכרון השואה

שמות האמנים והיצירות:

יהודה בקון - האדם שהחזיר לי את אמונתי בחיים, 1945
אלה ליברמן שיבר - שריפת ספרים, 1945
אלי (אריך) ליכטבלאו לסקלי - חלומות על ארץ ישראל, 1943
שמואל בק - מגן-דוד, 1976
יצחק צימרמן - זכור, 1972
לדיסלב סילשי - לכל כוכב יש שם, 1998