התישבות
בטחון
אמנות
home
פרק שלישי
יצירה מתוך ההוויה הישראלית
שמות האמנים:
קריאל גרדוש "דוש"
פאול קור
שמואל (אלכסנדר) כץ