התישבות
בטחון
אמנות
home
פעילות דידקטית


בפעילות זו הכוונה לאפשר בדרך יצירתית
להבין את התהליך שעברו האמנים הניצולים משואה לתקומה.

חומרים:
קופסה, תמונות, צילומים, קטעי טקסט, צבעים, דבק.
שמות היצירות ביחידה הם:
חלומות על ארץ ישראל, חלום, בית.
4. בחר באחד השמות ואסוף תמונות וטקסטים סביב
הנושא.
5. צייר והדבק על קופסה בטכניקה מעורבת של קולאז'
ציורים ותמונות בנושא שבחרת.
6. לתוך הקופסה ניתן להכניס חפצים ותצלומים אישיים
הקשורים לנושא שבחרת.

חלום על ארץ ישראל - פעילות יצירה
המטרה:
יצירת תמונה של חלום על ארץ ישראל על בסיס התמונה
של אלי ליכטבלאו, חלומות על ארץ ישראל, 1943
הפעילות:
עיון ודיון בתמונה בהיבט של חלומם של אנשים
בשואה על ארץ ישראל.
יצירה של ציור אישי בתמונה ריקה.
ניתן להרחיב את הפעילות לכיוונים נוספים כמו:
ציור לאחר ריאיון אישי של ניצול שואה;
"זיכרונות מבית אבא" – ציור על אדם שעלה לארץ
ישראל, ובה הוא חולם על זיכרונות ביתו שעזב בגלות.