התישבות
בטחון
אמנות
home
פרק ראשון
הנצחה וזיכרון השואה

לדיסלב סילשי

נולד בסובוטיצה בשנת תרפ"ה (1925). לאחר סיפוח האזור להונגריה, הצטרף לקבוצת מחתרת אנטי-פשיסטית. חברי הקבוצה נלכדו וקצתם הוצאו להורג. לדיסלב עבר חקירות בעינויים ונדון למאסר. לאחר הכיבוש הגרמני במרס 1944 גורש לכמה מחנות עבודת כפייה. הוריו נרצחו באושוויץ., ואחיו התאום בהונגריה. בינואר 1945 שוחרר בידי הצבא האדום בבודפשט ושב לעירו. התגייס לצבא השחרור של טיטו. ב1947 השתחרר ועבד בתעשיית הסרטים של יוגוסלביה. ב1951 עלה לישראל והתגייס לצה"ל. לאחר שחרורו מהצבא עבד בתעשיית הסרטים. לדיסלב נפטר בשנת 2009.

לכל כוכב יש שם, 1998
טכניקה: שמן על בד.
משמעות היצירה:
בציור רואים את הכניסה למחנה אושוויץ ובה מופיע השלט בגרמנית: 'העבודה משחררת', את פסי הרכבת המובילים את המחנה,את גדרות התיל סביב המחנהו את חפציהם של היהודים שנותרו מחוץ למחנה. כמו כן בתוך הגטו ניתן לראות ארובות שמהן יוצא עשן רב ועליו מופיעים טלאים צהובים של יהודים. הציור צבעוני, מלבד המשרפות שנצבעו בשחור-אפור. יצירה זו משקפת למעשה את סיפורו של מחנה אושוויץ. ההגעה בקרונות הרכבת, השארת כל החפצים בחוץ וכניסה למחנה. ביצירה יש שימוש באלמנטים ריאליסטים, אך גם באלמנטים סימבוליים. הטלאים הצהובים היוצאים מן הארובות יחד עם העשן באים לבטא את היהודים שנשרפו. לכאורה ללא הטלאים נראה שיש כאן ציור רגיל, ריאליסטי לחלוטין, ללא קשר לשואה, המשרפות נראות כבתי חרושת, הציור צבעוני ואפשר היה לטעות שיש כאן אווירה אופטימית, אך הטלאי הצהוב, המלווה את העשן, מעיד שמדובר כאן במשרפות. שמה של היצירה: 'לכל כוכב יש שם'. כל טלאי צהוב מסמל יהודי שעלה על המוקד.