התישבות
בטחון
אמנות
home
פרק ראשון
הנצחה וזיכרון השואה

יצחק צימרמן

נולד בשנת תרע"ה (1915) בגרבטקה שבפולין. בינואר 1941 גורש עם הוריו לגטו. ביולי 1942 נורו הוריו למוות, ויצחק שולח למחנה עבודה בפינוקי. ביולי 1944 שולח לאושוויץ. אחר כך הועבר למחנה עבודה גליביץ. הודות לכישרונו האמנותי והעסקתו בציור שלטים, זכה ליחס מיוחד מקציני המחנה, שבעבורם צייר ציורים והכין צעצועים מעץ. שרד את צעדת המוות ובפברואר 1945 שוחרר. לאחר שחרורו עלה ארצה. חי בירושלים ועבד כצייר שלטים בחברה הלאומית לדרכים (מע"צ). נפטר בשנת 1975.

זכור, 1972
טכניקה: טכניקה מעורבת על סיבית.
משמעות היצירה:
רוב האובייקטים בציור מופיעים בצדו השמאלי. בראש הציור נראה אושוויץ, כשבין הסמטאות זורמים נהרות של דם. כמו כן דם עולה מהארובות וכמו 'נשפך' אל השמיים. ביטוי להרג הרב ולדם הניגר. מסביב לאושוויץ גדרות תיל. חלק מהגדר חסרה. למטה, מצד שמאל מצוי אדם, חסר פנים, מעין גולגולת, לבוש בבגדי האסיר המפוספסים. הדמות מרימה צעקה לשמיים-זכור. רעיון זה מתבטא גם במצבה הגדולה המופיעה ביצירה- זיכרון לששת המיליונים שנרצחו בשואה. שנטבחו בין גדרות התיל של מקום ארור זה. הציור מצויר בצבעים עזים, חיים, ובקווים מעוגלים, המשרים כביכול תחושה שהמציאות מלבבת. אולם , ניתן לראות עננים שחורים החודרים לשמיים, וכן פיסת אדמה מתה, המצוירת בריאליות שאינה מאפיינת את שאר הציור. הדבר מחדד את הניגוד בין היופי הציורי לבין המציאות העולה מהתבוננות בציור. המסר הוא כי מתוך החיים המתנהלים על מי מנוחות, יש לזכור את הזוועות. לזכור ולא לשכוח!.