התישבות
בטחון
אמנות
home
פעילות דידקטית

קטעים ופעילות בנושא אמונה לאחר השואה


בפעילות זו הכוונה היא לחשוף את התלמידים לשבר הרוחני של ניצולי השואה עם השחרור:
ככל שיבינו את עומק השבר כך יעריכו יותר את פעלו של הרבי מקלויזנבורג בעת ההיא.
לכן כפתיחה לתחנה הצעתנו לנתח את הגורמים לרפיון הרוחני של הניצולים.
לפניכם ארבעה קטעים הלקוחים מספרה של אסתר פרבשטין "בסתר רעם" מהפרק "לוחות ושברי לוחות". כל קטע מצביע על גורם אחר.
המורה יכול לבחור קטעים נוספים או אחרים.
ניתן לחלק את הקטעים ככרטיסיות לכל התלמידים, אך לדעתנו שיטת הג'יקסו מתאימה לכאן.
היא נותנת מקום לדיון בין התלמידים בשאלות שיכולות להיות רלוונטיות להם כיום.