מבוא דידקטי
התישבות
בטחון
אמנות
home

פה נחיה ופה ניצור.
מבוא דידקטי
היחידה המוצגת בזה מציעה דרך מקורית לעסוק בנושא תרומתם של ניצולי השואה לבניין העם והארץ, והיא אמורה להביא את התלמידים להוקרה ולהערכה של תרומה זו, ולחזק בהם את האמפתיה לניצולי השואה שעדיין חיים עמנו.

ייחודה של התכנית:
א. אופן העברת הנושא - המוקד הוא המפעל האישי - ממנו יצאו התלמידים ללימוד הפרקים ההיסטוריים בנושא התקומה – מן הפרט אל הכלל.
ב. האמצעים - החיבור הבלתי אמצעי לסיפור האישי וההיסטורי באמצעות מסמכים אוטנטיים, תמונות, תעודות ומוצגים שונים שהתלמיד יכול לגעת בהם ולחוש אותם.
ג. התפאורה הוויזואלית המחברת בין חלקי הסיפור ומוסיפה לו נופך אסטטי ואמנותי.

יחידה זו מתאימה לדעתנו ללימוד הן כפרק בהיסטוריה, הן כפרק בלימודי חברה והן כפרויקט לקראת ימי הזיכרון לשואה. המטרות שעמדו בפנינו בבניית היחידה היו-
1. להביא לשינוי של תדמית הניצולים – מדימוי של אנשים חלשים ושבורים לדימוי של אנשים פעילים ותורמים .
2. להעביר את זיכרון השואה והתקומה לתלמידים כזיכרון המנחיל ערכים של אמונה, אהבת העם והארץ, חשיבות המשפחה, נחישות ודבקות במטרה ועוד.
3. לתת לתלמידים ידע בסיסי ומושגים בפרק של השחרור, החזרה לחיים, ההתמודדות האישית והכללית עם הקשיים של ראשית המדינה.
4. לחזק את הזהות היהודית תוך תחושת הקשר לכל חלקי העם היהודי.