התישבות
בטחון
אמנות
home
פעילות דידקטית

כדי להיכנס לאווירת הימים ההם, ימי ראשית המדינה, ולהמחיש את המציאות עמה התמודדו ראשוני המתיישבים, מוצגים לפניכם ארבעה קטעי המחזה/הצגה שעובדו על פי מקורות שנמצאו בארכיון של ניר גלים.
הדברים נאמרו כביכול באסיפת חברים של בני המושב, והם משקפים היטב את רוח אותם ימים ואת הערכים שדגלו בהם אנשי ההתיישבות: הסתפקות במועט, הקרבה עצמית, התרפקות על ערכי העבר, חסר עצום של הצעירים ניצולי השואה בהורים מלווים, התמודדות עם התנאים הקשים והשמחה שלוותה כל צעד והישג. אנחנו מציעים לכנס מעין אסיפת חברים [מתלמידי הכתה], ולתת לתלמידים בעלי כשרון תיאטרלי להציג קטעים אלה בפני האסיפה. לסיכום ניתן לערוך מעין הצבעה בין התלמידים בה ינמקו את אופן הצבעתם.